Consultations

Academic Year: 2014-2015 / winter semester

  1. dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka

Monday, 11:30 – 13:00

  1. dr Stanisław Krawczuk

Tuesady, 09:30 – 11:00

  1. dr Anna Cieślińska

Tuesday, 11:15 – 12:45

  1. dr Małgorzata Dmitryjuk

Monday, 09:30 – 11.00

Zespół Biochemii Medycznej Badań Peptydów i Białek WBiB UWM Olsztyn