Materiały na zajęcia

Język staro-cerkiewno-słowiański, II S

 

Język staro-cerkiewno-słowiański

 

II rok filologii polskiej, studia stacjonarne licencjackie

grupa 1, 9.45-11.15, wtorek (I tydzień)

grupa 2, 9.45-11.15, wtorek (II tydzień)

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 • ocena końcowa jest wypadkową wyniku uzyskanego z kolokwium i aktywności na zajęciach (przygotowania do zajęć)
 • dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze

 

Lp.

Data

Tematyka zajęć

Literatura

1.

19 II (1)

 

26 II (2)

 

 • Warunki zaliczenia przedmiotu.
 • Zagadnienia wstępne.
 • Alfabety staro-cerkiewno-słowiańskie.
 • Czytanie tekstów zapisanych cyrylicą.

Strut § 1-14.

Teksty do czytania

2.

5 III (1)

 

12 III (2)

 

 • Czytanie tekstów zapisanych cyrylicą.
 • Wstępne informacje o systemie wokalicznym języka scs.
 • Co to są jery?
 • Słaba i mocna pozycja jerów.
 • Zanik i wokalizacja jerów.

Strut § 15-26.

Teksty do czytania.

3.

19 III (1)

 

26 III (2)

 

 • System konsonantyczny języka scs.
 • Struktura sylaby w języku scs.
 • Metateza.
 • Sonanty.
 • Apofonia wokaliczna.

Strut § 29, 31-51, 56.

4.

16 IV (1)

 

9 IV (2)

 

 • Wpływ j na samogłoski.
 • Wpływ j na spółgłoski.
 • Zmiękczanie spółgłosek pod wpływem samogłosek szeregu przedniego.
 • Trzy palatalizacje prasłowiańskie.
 • Rozwój ps. połączeń kt’, gt’.
 • Kategorie fleksyjne przypadka, liczby i rodzaju.
 • Deklinacje scs. – rzeczownik.

Strut § 36-47, 76-87.

5.

30 IV (1)

 

23 IV (2)

 

 • Zaimki rodzajowe i nierodzajowe.
 • Odmiana prosta i złożona przymiotnika.
 • Dwa tematy czasownika.
 • Podział czasowników na koniugacje.

Strut § 88-92, 97-102.

6.

14 V (1)

 

7 V (2)

 

 • Kolokwium.
 • Czas teraźniejszy.
 • Imperfectum.
 • Aoryst.

Strut § 103-104, 117-126.

7.

28 V (1)

 

21 V (2)

 • Tryb rozkazujący.
 • Imiesłowy.
 • Czas przeszły złożony.
 • Czas zaprzeszły.
 • Czas przyszły.
 • Zaliczenie przedmiotu.

Strut § 105-116, 127-131.

 

Literatura

W wykazie lektur do zajęć podane są tylko paragrafy w książce autorstwa Janusza Strutyńskiego (prosta, zwięzła – akurat na 15 godzin), ale można również korzystać z innych podręczników, np. Czesława Bartuli czy Teresy Friedelówny i Czesława Łapicza.

Bartula C., Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównowczym, Warszawa 2008.

Friedelówna T., C. Łapicz, Język staro-cerkiewno-słowiański, Toruń 1997.

Strut: J. Strutyński, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków 2006.

  <<< wstecz


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl