dr hab. Andrzej Michalak prof. UWM

Pracownicy

michalak

dr hab. Andrzej Michalak, prof. UWM
e-mail: andrzej.michalak(et)uwm.edu.pl
tel.: (89) 5246570
Pokój 129

 

 

 

Wykształcenie:
Doktor nauki o polityce, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii.

Zainteresowania naukowe :
Socjologia stosowana, socjologia pogranicza społeczności terytorialnych, socjologia niemiecka, historia społeczna ustrojów politycznych, polityka publiczna

Publikacje:
2013, Tradycje i współczesne oblicza socjologii niemieckiej, Edukacja Humanistyczna, nr 2, pp. 45-53, Andrzej Michalak | Artykuł

2012, Społeczności lokalne pogranicza niemiecko-polskiego.Socjologiczne studium uczestnictwa wspólnotowego mieszkańców Nadodrza., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Andrzej Michalak | Książka

2012, Społeczności lokalne pogranicza niemiecko-polskiego.Socjologiczne studium uczestnictwa wspólnotowego Mieszkańców Nadodrza, Andrzej Marek Michalak | Artykuł

2012, Problematyka wspólnotowości w historii myśli społecznej i jej odniesienia do kwestii „wypędzeń”, Przegląd Zachodniopomorski, vol. XXVII, nr 4, pp. 49-62, Andrzej Michalak | Artykuł

2011, Polskie Ziemie Zachodnie.Studia socjologiczne, Instytut Zachodni, Andrzej Michalak, Andrzej Sakson, Źaneta Stasieniuk | Książka

2010, Socjologia niemiecka w praktyce społecznej-wczoraj dziś, Co nurtuje uczonych.Dylematy i kondycja nauki polskiej, Andrzej Michalak | Część książki

2010, Social conditions of transformations in port cities, Annuals of Marine Sociology, vol. XIX, nr 19, pp. 111-121, Andrzej Michalak, Urszula Kozłowska, Władysław Misiak | Artykuł

2009, Delinquency and social reconstruction of industries towns on polish –german borderland, Social potential of old industrial regions, Andrzej Michalak | Część książki

2008, Utwareni lokalni spolecnosti v polsko-nemeckem pohranici, Socialni potencial prumyslovych regionu a możnosti jeho zjiśtowani, Andrzej Michalak | Część książki

2008, Soziale Probleme der Buergerbeteiligung bei der Entwicklung einer lokalen Demokratie in deutsch-polnischen Grenzgebiet, Formen des sozialen Lebens im multikulturellen Europa. Polnische und deutsche Introspektionen, Andrzej Michalak | Część książki

Możliwość komentowania została wyłączona.