dr Marek Butrym

Pracownicy

dr Marek Butrym

Pokój 122
Telefon:  (89) 524 65 80
e-mail:  marek.butrym@uwm.edu.pl

I. Wykształcenie

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii
 • magister socjologii

II. Działalność dydaktyczna

 • metody badań socjologicznych
 • metody badań społecznych
 • przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • demografia społeczna
 • socjologia rodziny
 • socjologia ogólna
 • socjologia miasta
 • socjologia – makrostruktury społeczne
 • systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych

 III. Działalność naukowo-badawcza

a) publikacje od 2010r.

 • Butrym M. (2010), Ograniczanie i rozszerzanie przestrzeni społecznej i kapitału społecznego w życiu ludzi starych W: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. Red. D. Kałuża, P. Szukalski, Łódź 2010.
 • Butrym M. (2010), Kapitał społeczny i stosunek do ojczyzny młodych emigrantów zarobkowych, [w:] Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji. Red. R. Bera, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 125-132.
 • Butrym M. (2010), Potencjał społeczności lokalnej – w poszukiwaniu możliwości aktywizacji wsi, [w:] Aktywizacja społeczności lokalnej – raport sprzed dekady. Red. A. Majchrowska, M. Wszędyrówny, Wydawnictwo Makmed, Lublin.
 • Butrym M. (2010), Reemigrantki jako kobiety i matki o sobie, [w:] Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego, Red. K. Markowski, Lublin, s. 123-130.
 • Butrym M. (2011), Kulturowe konteksty dystansu społecznego, [w:] Issues of Global Education vol. 5, s. 23-42.
 • Matej-Butrym A., Butrym M., Jaroszyński A. (2011), Analiza przyczyn nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez chorych na cukrzycę typu 2, [w:] Family Medicine & Primary Care Review, vol. 13, nr 3, s. 449-451.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Ogryzko-Wiewiórowska M., Butrym M. (2012), Departures of Poles – Arrivals of Ukrainians. Local Migration Problems in the Lublin Region, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Ogryzko-Wiewiórowska M., Butrym M. (2012), Wyjazdy Polaków – przyjazdy Ukraińców. Lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Matej-Butrym A., Butrym M., Jaroszyński A. (2012), Wpływ pomocy udzielanej choremu przez rodzinę na wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu 2. [w:] Zdrowie Publiczne. t. 122 nr 3, s. 265-268.
 • Butrym M. (2012), Dystans – jako sankcja społeczna, Osuscula Sociologica (Zeszyty Naukowe Studia Sociologica), 1/2012. s. 93-104.
 • Butrym M. (2012), Kinderarmut in sozial benachteiligten Familien, [w:] Angewandte Philosophie des Wissens, s. 66-76
 • Butrym M. – zespół redakcyjny, (2012), Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Raport z badań. Tom 1. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, PFRON. Biała Podlaska. ss. 224.
 • Butrym M. – zespół redakcyjny, (2012), Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Raport z badań. Tom 2. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, PFRON. Biała Podlaska. ss. 538.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Ogryzko-Wiewiówowska M., Butrym M. (2013), Imigrants from Ukraine in Lubelskie region, [w:] Etnosociological and epistemological discourse in scientific space, red. Yevtukh V., Radzik R., Kisla G., Kijów, s. 57-71. ISBN 978-617-696-122-2

Komentarze są wyłączone.