Socjologia+

Masz maturę?

Chciałbyś bezpłatnie studiować socjologię godząc naukę z innymi obowiązkami?

Socjologia+ to:

  • bezpłatne studia na kierunku socjologia (specjalności:  socjologia nowych mediów, socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego),
  • studia dla osób posiadających maturę,
  • organizacja zajęć dostosowana do osób pracujących.

Polska posiada jeden z najgorszych wskaźników  dotyczących kształcenia dorosłych w Europie. Diagnoza Społeczna 2015 wskazuje  na brak skłonności do korzystania z usług edukacyjnych osób w wieku powyżej 39 lat.
Tylko 1,5% osób powyżej 39 roku życia kształci się w systemie szkolnym lub pozaszkolnym (Diagnoza Społeczna 2015). Unia Europejska zwraca uwagę, że kształcenie ustawiczne jest istotnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pragnie wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, którzy posiadają świadectwo maturalne i  chcieliby zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie licencjata w systemie dziennym (bezpłatnie).
Socjologia+ to studia socjologiczne dla wszystkich, którzy interesują się fenomenem zbiorowego życia ludzi, ciekawi ich psychologiczny i kulturowy wymiar tego jacy jesteśmy i chcą wiedzieć więcej.

Rekrutacja zgodnie z ogólnym harmonogramem rekrutacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (studia stacjonarne).

Informacje o naborze na kierunek socjologia

Zarejestruj się!

 

Komentarze są wyłączone.