Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Plany zajęć - Bloki językowe

BLOKI  JĘZYKOWE NA STUDIACH  STACJONARNYCH  W ROKU  AKADEMICKIM 2017/2018

POBIERZ

 

800 - 1300

1315 - 2000

Poniedziałek

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
II  rok –  godz. 1130-1300

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
II rok oraz II rok Socjologia

WYDZIAŁ SZTUKI

WYDZIAŁ LEKARSKI
 II rok – godz. 800-930

WYDZIAŁ TEOLOGII –  I rok oraz II°

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA 
studia  II°

WYDZIAŁ TEOLOGII –  II  i  III rok

WYDZIAŁ LEKARSKI  I rok – godz. 1315-1815

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Pielęgniarstwo – studia I° i II° – godz. 1315-1630
Dietetyka, Ratownictwo Medyczne -
studia I° – godz. 1500-1630

Wtorek 

WYDZIAŁ NAUK O ŚRODOWISKU
godz. 800 -1115

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH – I rok

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
I rok Socjologia oraz II rok Socjologia 40+
godz. 1500-1815

Środa 

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
godz. 800-930

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH –  I rok

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
II rok oraz studia II°

Czwartek 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
I i II rok

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
II  rok – godz. 1515-2000

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCHstudia II°

Piątek 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
800-1645

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI
godz.  800-1500

WYDZIAŁ LEKARSKI
  II rok – godz. 800-930
Język angielski – grupy powtarzające -
godz. 1315-1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w SJO,  ul. Obrońców Tobruku 3