Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Egzaminy - Egzamin Erasmus

Egzamin z języka obcego dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus

 

Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie B2. Składa się z części pisemnej i ustnej.

  1. Część pisemna (czas trwania 1 godzina) składa się z następujących części:

 

czytanie – kandydat ma za zadanie przeczytać tekst i wykonać ćwiczenie/ćwiczenia np. wybrać z kilku opcji prawidłowe odpowiedzi na pytania do tekstu

 

pisanie – kandydat ma za zadanie napisać pracę pisemną (np. opowiadanie, list) na jeden z kilku podanych tematów

 

gramatyka i słownictwo – test wielokrotnego wyboru

 

  1. Część ustna (czas trwania 10 minut) – kandydat ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wylosowane pytania, dotyczące zainteresowań i upodobań własnych, studiów, planów i oczekiwań związanych z wyjazdem za granicę, kwestii międzykulturowych itd. Najczęściej kandydaci zdają ustną część egzaminu parami.