Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Egzaminy - Egzamin dla adiunktów

 Egzamin z języka obcego dla adiunktów

 

W przypadku gdy kandydat na adiunkta zdawał egzamin dla doktorantów w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, poniższe procedury zostają pominięte. Zapraszamy wówczas na konsultacje, po stosowne zaświadczenie.

 

Egzamin sprawdza znajomość języka na poziomie B2 i ma formę ustną. Składa się z następujących części:

  1. Autoprezentacja – kandydat ma za zadanie przedstawić się w kontekście swojej pracy naukowej oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące zainteresowań własnych, przyszłych planów naukowo-zawodowych, współpracy międzynarodowej oraz wykorzystania języka obcego w pracy zawodowej.
  2. Prezentacja pracy naukowej – kandydat ma za zadanie omówić charakter swojej pracy naukowej, rodzaj i wyniki badań, metody i przedmiot badań, wnioski i możliwości praktycznego wykorzystania ich wyników.
  3. Czytanie i tłumaczenie tekstu specjalistycznego – kandydat ma za zadanie przeczytać i przetłumaczyć wskazany przez egzaminatora fragment tekstu specjalistycznego. Tekst powinien być autorstwa rodowitego użytkownika danego języka (np. autor anglojęzyczny). Teksty – minimum – 10 stron formatu A4 – należy dostarczyć egzaminatorowi (lektorowi) dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu językowego.

Przewidywany czas egzaminu: około 30 minut

Tutaj można pobrać podanie o egzamin dla adiunktów: doc

Podanie o egzamin należy złożyć dwa tygodnie wcześniej w sekretariacie SJO.

Termin egzaminu należy ustalić z egzaminatorem (lektorem) dwa tygodnie wcześniej.

 

LISTA EGZAMINATORÓW Z JĘZYKÓW DLA ADIUNKTÓW

 ROK AKADEMICKI 2017/2018

WYDZIAŁ

EGZAMINATOR

J.ANGIELSKI

EGZAMINATOR

J.NIEMIECKI

EGZAMINATOR

J.ROSYJSKI

BIOINŻYNIERII mgr Małgorzata Taylor dr Anna Bertrand-Bucińska mgr Irena Migasiuk
BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII mgr Barbara Mindziul mgr Joanna Dominik-Tejkowska mgr Irena Korcz-Bombała
(zastępstwo: dr Robert Bieliński)
GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA mgr Karol Gotfryd dr Grzegorz Supady mgr Irena Korcz-Bombała
(zastępstwo: dr Robert Bieliński)
HUMANISTYCZNY mgr Iwona Stanisławska mgr Agnieszka Krupa dr Robert Bieliński
KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA mgr Maria Mierzwińska dr Anna Bertrand-Bucińska mgr Irena Korcz-Bombała
(zastępstwo: dr Robert Bieliński)
MATEMATYKI  I  INFORMATYKI mgr Jan Tyburski mgr Bożena Malinowska mgr Irena Migasiuk
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ mgr Jolanta Idźkowska mgr Zofia Malkowska mgr Irena Korcz-Bombała
(zastępstwo: dr Robert Bieliński)
NAUK EKONOMICZNYCH mgr Anna Rzeczkowska dr Janusz Rozłucki mgr Irena Korcz-Bombała
(zastępstwo: dr Robert Bieliński)
NAUK MEDYCZNYCH mgr Maria Siemionek dr Grzegorz Supady dr Robert Bieliński
NAUK O ŚRODOWISKU mgr Olga Sadowska mgr Joanna Dominik-Tejkowska mgr Irena Migasiuk
NAUKI O ŻYWNOŚCI mgr Anna Żebrowska mgr Marianna Supady dr Robert Bieliński
NAUK SPOŁECZNYCH mgr Wioletta Olszewska dr Anna Bertrand-Bucińska dr Robert Bieliński
NAUK TECHNICZNYCH mgr Radosław Mikołajski mgr Dorota Jurecka mgr Irena Migasiuk
PRAWA i ADMINISTRACJI mgr Maria Siemionek dr Janusz Rozłucki dr Robert Bieliński
SZTUKI mgr Beata Podwysocka mgr Bożena Malinowska mgr Irena Migasiuk
TEOLOGII mgr Lidia Szelkowska dr Janusz Rozłucki dr Robert Bieliński

 

DLA WSZYSTKICH  WYDZIAŁÓW:

J. WŁOSKI             mgr Irena Stach

J. FRANCUSKI      mgr Irena Stach

J. HISZPAŃSKI     mgr Ivan Uliver-Ochoa