Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Plany zajęć - Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

    BLOKI JĘZYKOWE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W  ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

8.00-12.00

12.15-16.15

SOBOTA

Wydział Nauki o Żywności

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Teologii

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk Ekonomicznych

NIEDZIELA

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Nauk Technicznych

WPiA,

Prawo – Łacińska terminologia prawnicza (tylko semestr zimowy)

UWAGA!

1.Warsztaty językowe na studiach II° (wszystkie kierunki i roczniki!) – zjazdy w terminach I roku

2.Wszystkie kierunki, które rozpoczną naukę języka od sem. letniego 17/18 – zjazdy z I rokiem

3.Wszystkie kierunki, które rozpoczęły naukę języka w sem. letnim w poprzednich latach – zjazdy
    z II rokiem

4.WNE: I i II rok – zjazdy z I rokiem ; warsztaty językowe na studiach II°– zjazdy z II rokiem

5.WNT: III rok – zjazdy z I rokiem

   

TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH  W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY

ROK I

ROK II

1)  14-15.10.2017

2)  28-29.10.2017

3)  25-26.11.2017

4)  09-10.12.2017

5)  13-14.01.2018

6)  27-28.01.2018

1)  07-08.10.2017

2)  21-22.10.2017

3)  18-19.11.2017

4)  02-03.12.2017

5)  16-17.12.2017

6)  20-21.01.2018

                    SEMESTR LETNI              

ROK I

ROK II

1)  03-04.03.2018

2)  17-18.03.2018

3)  07-08.04.2018

4)  21-22.04.2018

5)  26-27.05.2018

6)  09-10.06.2018

1)  24-25.02.2018

2)  10-11.03.2018

3)  24-25.03.2018

4)  14-15.04.2018

5)  12-13.05.2018

6)  02-03.06.2018

Wszystkie zajęcia odbywają się w SJO,  ul. Obrońców Tobruku 3