Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Studium - Rada Studium

Rada Studium Języków Obcych UWM

mgr Maria Siemionek - kierownik Studium

mgr Anna Rzeczkowska - z-ca kierownika ds. dydaktycznych

mgr Krystyna Klimaszewska-Wojasińska - z-ca kierownika ds. organizacyjnych

mgr Wioletta Olszewska - kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Barbara Mindziul - kierownik zespołu języka angielskiego ds. studiów niestacjonarnych

mgr Renata Żebrowska - kierownik zespołu języka niemieckiego

dr Robert Bieliński - kierownik zespołu języków romańskich, języka rosyjskiego i języka łacińskiego

mgr Joanna Dominik-Tejkowska - przewodnicząca koła ZNP

mgr Iwona Stanisławska - przedstawiciel pracowników