Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Studium - Kierownictwo Studium

kierownik Studium

mgr Maria Siemionek

  tel. 89 523 38 14,   89 523 38 31
terminy konsultacji:

wtorek  godz. 13.00-14.00, pokój 201 A

czwartek  godz. 13.00-14.00, pokój 201 A

z-ca kierownika ds. dydaktycznych

mgr Anna Rzeczkowska

  tel. 89 523 38 14
terminy konsultacji:

wtorek  godz. 13.00-14.00, pokój 201 B

czwartek  godz. 13.15-14.15, pokój 201 B

z-ca kierownika ds. organizacyjnych

mgr Krystyna Klimaszewska-Wojasińska

  tel. 89 523 38 14
terminy konsultacji:

poniedziałek  godz. 10.30-11.30, pokój 201 C

środa  godz. 14.00-15.00, pokój 201 C