raporty


 

 

Piotr Wasyluk, Andrzej Kucner, Grzegorz Pacewicz
Edukacja przyszłości (pdf)
Edukacja przyszłości 2020 (prezentacja, pdf)
Olsztyn 2020

Ostatnie zmiany w organizacji i w sposobach nauczania, spowodowane przez pandemię koronawirusa, zbiegły się z naszym planem prześledzenia najważniejszych trendów obszarze edukacji. Efektem analizy jest dość obszerny raport o tym, co dzieje się w niej aktualnie i czego można się spodziewać w przyszłości.
Raport zawiera analizę najważniejszych trendów społecznych, środowiskowych, technologicznych, ekonomicznych oraz związanych z zarządzaniem oświatą i rolami przypadającymi nauczycielom w procesach nauczania. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski zebraliśmy w scenariuszu zamykającym opracowanie.
Raport powstawał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Mamy nadzieję, że wyniki naszych badań i wynikające z nich wnioski okażą się przydatne w planowaniu strategii rozwoju edukacji w nadchodzących latach.
Przygotowując opracowanie, zgromadziliśmy obszerny dodatkowy materiał źródłowy, który wykorzystamy w książce o przyszłości edukacji. Wiemy, że dokonują się w niej ciekawe i ważne zmiany, które trwale przeobrażą nauczanie, jakie dotąd znaliśmy.

 

Magdalena Samul, Adriana Antończyk, Łukasz Wróblewski, Katarzyna Jękot, Urszula Zapert
Szkolnictwo zawodowe. Raport trendowy
opiekun: Piotr Wasyluk
Olsztyn 2020

Edukacja to temat, który należy zawsze traktować poważnie. Zmiany zachodzące w obszarze edukacji mają wpływ na przekształcenia we wszystkich innych sferach rzeczywistości. Prezentujemy raport poświęcony istotnemu elementowi edukacji – szkolnictwu zawodowemu, które przechodzi w Polsce swoisty renesans.
Raport przygotowany przez Magdę, Adę, Łukasza, Kaśkę i Ulę jest niezwykle wartościowy ponieważ do jego powstania wykorzystano wiele narzędzi analitycznych. Warto również zaznaczyć, że prezentowany raport przeszedł wnikliwą ocenę pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Praca zespołu została oceniona bardzo dobrze, a sam raport został uznany za innowacyjny.

 

Wiktor Deptuła, Anna Jabłońska, Bartosz Kuczyński, Marcel Kukowski, Michał Laskowski, Diana Makuszewska, Angelika Malinowska, Dominika Szafnik, Tomasz Strzelec, Sylwia Sulej, Ewa Surażyńska, Piotr Wasyluk, Jakub Zera
Pandemiczne mikroświaty. Mikrotrendy w czasie koronawirusa
Olsztyn 2020

Czym jest świat po pandemii? Nie zmienił się wcale? A może w końcu pozwolił nam zauważyć nasz potencjał, którego wcześniej nie dostrzegaliśmy?
Raport, który prezentujemy, jest próbą odpowiedzi na te pytania. Jest on efektem projektu realizowanego przez zespół badawczy złożony ze studentów i wykładowcy Analizy i kreowania trendów, kierunku studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Projekt koncentrował się na wyszukiwaniu nowych zjawisk, które pojawiły się w okresie pandemii i zmieniały sposób myślenia oraz zachowania w wielu obszarach ludzkiej aktywności. Celem działań zespołu było lokalizowanie nowych idei, zdarzeń, inicjatyw i rozwiązań o charakterze lokalnym (mikrotrendów), które pojawiły się w okresie pandemii koronawirusa oraz próba nadania im pewnej ogólnej struktury. Zadanie zespołu polegało więc na śledzeniu oraz interpretacji mikrozjawisk pod kątem ich możliwości przekształcenia się w trendy.
Uzupełnienie raportu stanowi scenariusz, który należy traktować jako próbę subiektywnego spojrzenia na potencjał rozwojowy opisanych przez nas zjawisk.
Dane były zbierane przez cały kwiecień i początek maja, a więc w okresie kluczowym dla rozwoju pandemii koronawirusa.
Mamy nadzieję, że przedstawiony przez nas raport będzie stanowił inspirację nie tylko dla tych, którzy interesują się trendami i nowymi zjawiskami, ale również dla tych, którym okres pandemii nie kojarzy się pozytywnie. Tą publikacją chcemy pokazać, że wszystkie wydarzenia, nawet te uciążliwe i traumatyczne, mogą posiadać pozytywny wymiar, mogą stanowić pretekst do pojawiania się rzeczy dobrych i pożytecznych. Trzeba tylko spojrzeć na nie z nieco innej strony.
Sądzimy, że raport może okazać się wartościowy dla tych, którzy są ciekawi, jak my, ludzie, dostosowujemy się do zmian w sytuacjach nagłych, nietypowych i nieprzewidywalnych. Dla wszystkich, którzy są ciekawi, w jaki sposób radzimy sobie w sytuacjach kryzysowych, ale też dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak powstają trendy, a więc zjawiska, które zmieniają nasz sposób myślenia i działania.

 

Kornelia Borkowska, Sandra Pokojska, Mikołaj Szczepkowski, Karolina Wiśniewska
Raport trendowy dla firmy informatycznej
opiekun: Piotr Wasyluk
Olsztyn 2020

Branża informatyczna na całym świecie ma się dobrze. Nic nie wskazuje również na to, że w przyszłości będzie inaczej. Jej rozwój napędzany jest innowacjami i kreatywnością w różnych obszarach rzeczywistości. Prezentujemy raport przygotowany dla branży informatycznej. Pokazuje on możliwie kierunki rozwoju jednej z firm, która zajmuje się między innymi tworzeniem aplikacji.

Raport jest syntetycznym ujęciem metodyki analizy trendów. Pokazuje wszystkie jej etapy w sposób klarowny i precyzyjny. Kornelia, Sandra, Mikołaj i Karolina, studenci #analizy i kreowania trendów sformułowali również kilka ciekawych rekomendacji, na które warto zerknąć.

 

Dominika Czarnomska, Magdalena Kobacka
Maddos - Raport trendowy
opiekun: Piotr Wasyluk
Olsztyn 2020

Analiza trendów może wskazywać kierunki rozwoju nie tylko dużym firmom. Z jej efektów mogą korzystać również małe i średnie przedsiębiorstwa. Na przykład niewielkie stolarnie. Właśnie dla takiej firmy przygotowały raport Dominika i Magda, studentki pierwszego roku studiów magisterskich. Firma „Maddos” to niewielka firma stolarska, która produkuje i sprzedaje meble. Istniejąca na rynku od roku 2009 firma, koncentruje się głownie na obsłudze klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Przedstawiany raport został niezwykle solidnie i rzetelnie przygotowany. Jego zaletą jest również przejrzystość. Nam podobały się rekomendacje, w szczególności stworzenie tzw. „virtual store” i wzmocnienie partnerskiego podejścia do klientów.

 

Ewelina Rucińska, Aliaksandra Sakalouskaya
VR Rendeer House Raport 2020
opiekun: Piotr Wasyluk
Olsztyn 2020

Według ostatnich szacunków rynek wirtualnej rzeczywistości wart jest około 7 miliardów dolarów (razem z rozszerzoną rzeczywistością to ok. 20 miliardów). Co ciekawe, prognozuje się, że jego wartość może w niedługim czasu zwiększyć się czterokrotnie. Raport przygotowany przez Ewelinę i Aliaksandrę, studentki studiów magisterskich, pokazuje, gdzie można szukać potencjału branży VR. Już na początku raportu pokazują, że jej przyszłość leży w otwarciu się na pokolenie silver, rozrywkę oraz edukację. Raport jest niezwykle przejrzysty i precyzyjny. Stanowi też bogate źródło wiedzy o najnowszych trendach w obszarze technologicznym i sferze wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

 

Martyna Klein, Natalia Zbrzyska, Aleksandra Saczuk
Raport trendowy. Fotografik Studio
opiekun: Piotr Wasyluk
Olsztyn 2020

Firmy zajmujące się grafiką i reklamą zaliczane są do tak zwanej branży kreatywnej. Należy ona obecnie do najszybciej rozwijającego się sektora gospodarki w Europie. Można więc zapytać, czy reprezentanci tej branży potrzebują informacji o współczesnych trendach i możliwości ich wykorzystania. Autorki prezentowanego raportu - Aleksandra, Martyna i Natalia - uważają, że przedstawienie sytuacji wspomnianych branż i nakreślenie perspektywy ich rozwoju może wpłynąć pozytywnie na ich przyszłość. Autorki, studentki pierwszego roku studiów magisterskich, przygotowały raport dla firmy Fotografik Studio, która działa na rynku od 1998 roku. Z raportem warto zapoznać się z wielu powodów. Poza tym, że jest spójny, precyzyjny i niezwykle czytelny, pokazuje i omawia długą listę trendów ogólnych oraz branżowych, które mają wpływ na analizowaną firmę. My zwrócilibyśmy również uwagę na rekomendacje, które w kontekście opisanych trendów wydają się niezwykle trafne i przydatne.

 

Maurycy Leonik, Olga Lewandowska, Adriana Mazurek, Mateusz Mech, Agnieszka Nehrebecka
Raport trendowy dla Hotelu Masuria
opiekun: Piotr Wasyluk
Olsztyn 2020

Szansą rozwoju branży hotelarskiej są nowatorskie rozwiązania we wszystkich obszarach jej działalności. Chodzi zarówno o rozwiązania tradycyjne, jak również innowacje technologiczne (zwłaszcza cyfrowe). Celem prezentowanego raportu, jak piszą jego autorzy, Mateusz, Olga, Maurycy, Adrianna i Agnieszka, studenci drugiego roku studiów licencjackich, jest wskazanie możliwości rozwoju Hotelu „Masuria”, zgodnie z najnowszymi trendami dominującymi w branży hotelarskiej. Ważnym elementem raportu jest wskazanie mocnych stron hotelu, które, w opinii autorów, stanowią jego największy potencjał. Na uwagę w raporcie zasługuje jego przejrzystość, liczba wykorzystanych narzędzi oraz niezwykle ciekawa lista trendów. Chcemy również zwrócić uwagę na rekomendacje.
O wartości raportu świadczy opinia Pani Dyrektor Hotelu „Masuria”, która dostarczyła nam wiele powodów do dumy: „Składam wyrazy uznania dla Zespołu, za szczegółową analizę, profesjonalizm oraz zaangażowanie w przygotowaniu raportu trendowego dla Masuria Hotel & Spa****. Rekomendacje dla naszego hotelu są bardzo trafne oraz zgodne z polityką firmy, dlatego nie wykluczam wprowadzenia ich w życie".

 Patrycja Kowalkowska, Sandra Iwańczuk, Adriana Hołowienko, Ingrida Liszkowska, Aleksandra Kucińska
Raport trendowy. Grupa Happy
opiekun: Piotr Wasyluk
Olsztyn 2020

Firmy zajmujące się organizacją imprez i eventów zostały niezwykle poszkodowane w okresie pandemii koronawirusa. Za niezwykle wartościowe należy więc uznać każde opracowanie, które wskazuje możliwości rozwoju tej branży. Tego waśnie dotyczy raport przygotowany przez Patrycję, Sandrę, Adrianę, Ingridę i Aleksandrę, studentki studiów magisterskich Analizy i kreowania trendów. Głównym założeniem przygotowanego przez nie raportu było wskazanie możliwych kierunków rozwoju branży eventowej oraz zaprojektowanie konkretnych rozwiązań dla „Grupy Happy” , która ją reprezentuje. Na uwagę zasługuje solidnie przygotowana analiza potrzeb oraz wybór odpowiednich trendów. Zwróćcie jednak uwagę na rekomendacje, będące zbiorem konkretnych rozwiązań, gotowych do wdrożenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Wasyluk, Andrzej Kucner, Radosław Sierocki, Bartosz Kuczyński, Katarzyna Romancewicz, Adrianna Wieczorek, Joanna Żurowska
Turystyka Warmii i Mazur. Raport
Olsztyn 2018

 

publikacje


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Kucner, Marzena Świgoń, Radosław Szulc, Radosław Sierocki, Piotr Wasyluk
Analiza i kreowanie trendów. Projekt i badania
Olsztyn 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Banasiak, Aleksandra Drzał-Sierocka, Andrzej Kucner, Radosław Sierocki, Jacek Sobota, Katarzyna Staniewska, Marzena Świgoń, Anna Sylwia Tarczyńska, Małgorzata Wasyluk, Piotr Wasyluk
Stół przyszłości
Olsztyn 2017

 

 

 

 

 

 

 
Andrzej Kucner, Grzegorz Pacewicz, Anna Rutkowska, Radosław Sierocki, Jacek Sobota, Magdalena Sternicka-Kowalska, Radosław Szulc, Marzena Świgoń, Piotr Wasyluk
Trendy. Interpretacje i konfrontacje
Olsztyn 2018

 

Piotr Wasyluk, Andrzej Kucner
Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego
"Turystyka Kulturowa" 2020, Nr 1 (styczeń-luty 2020), s. 28-43.

 

 

projekty


 

 

 

 

Analiza i kreowanie trendów - mała ulotka studiów (PDF).

Analiza i kreowanie trendów - folder informacyjny (PDF).

 


Klip przygotowany przez studentów Wydziału Humanistycznego UWM, Grzegorza Wójcickiego, Karolinę Stachelek i Kamila Gorzkę.