Staff PDF Print E-mail

 

Dean Prof. Wojciech Maksymowicz, MD, PhD

Vice Dean for Research Tomasz Stompór, MD, PhD, prof. UWM

Vice Dean for Didactic Affairs - Anna Żurada, MD, PhD

Vice Dean for Educational Affairs - Jerzy Gielecki, MD, PhD, prof. UWM


Members of Faculty Council:

 • Prof. Wojciech Maksymowicz MD, PhD – Dean
 • Anna Żurada, MD, PhD - Vice Dean
 • Tomasz Stompór,MD, PhD, prof. UWM – Vice Dean
 • Prof. Jerzy Gielecki, MD, PhD – Vice Dean
 • Prof. Tadeusz Bacia, MD, PhD
 • Prof. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, MD, PhD
 • Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, MD, PhD
 • Prof. Zbigniew Kmieć, MD, PhD
 • Prof. Andrzej Kukwa, MD, PhD
 • Prof. Wiktor Łaszewicz, MD, PhD
 • Prof. Krzysztof Łukaszuk, MD, PhD
 • Prof. Mariusz Majewski, PhD
 • Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka, MD, PhD
 • Prof. Waldemar Placek, MD, PhD
 • Prof. Andrzej Rynkiewicz, MD, PhD
 • Prof. Edward Stanowski, MD, PhD
 • Prof. Marian Sulik, MD, PhD
 • Prof. Piotr Zaborowski, MD, PhD
 • Anna Abramczyk, PhD, prof. UWM
 • Adam Czapliński, MD, PhD, prof. UWM
 • Jarosław Ćwikła, MD, PhD, prof. UWM
 • Anna Doboszyńska, MD, PhD, prof. UWM
 • Anatol Dowżenko, MD, PhD, prof. UWM
 • Ewa Dzika, PhD, prof. UWM
 • Waldemar Grzegorzewski, PhD, prof. UWM
 • Andrzej Grzybowski, MD, PhD, prof. UWM
 • Elzbieta jarocka-Cyrta, MD, PhD, prof. UWM
 • Marek K. Jurkowski, MD, PhD, prof. UWM
 • Piotr B. Jurkowski, MD, PhD, prof. UWM
 • Wojciech Kloc, MD, PhD, prof. UWM
 • Dariusz Kowalczyk, MD, PhD, prof. UWM
 • Ireneusz M. Kowalski, MD, PhD, prof. UWM
 • Sergiusz Nawrocki, MD, PhD, prof. UWM
 • Ryszard Paczuski, MD, PhD, prof. UWM
 • Jadwiga Snarska, MD, PhD, prof. UWM
 • Michał Tenderenda, MD, PhD, prof. UWM
 • Joanna Wojtkiewicz, PhD, Prof. UWM
 • Andrzej Zawadzki, MD, PhD, prof. UWM
 • Monika Barczewska, MD, PhD
 • Joanna Białkowska, MD, PhD
 • Olga Bielan, PhD
 • Monika Dajnowiec, PhD
 • Rakesh Jalali, MD
 • Ewa Kupcewicz, PhD
 • Tomasz Waśniewski, MD, PhD
 • Tadeusz Żechowicz, MD, PhD
 • Agata Kowalczyk, MSc
 • Elżbieta Okorska, MSc
 • Katarzyna Pątkowska, MSc
 • Paula Dmochowska
 • Agata Drozdowicz
 • Adrianna Drynkowska
 • Łukasz Jaśkiewcz
 • Sławomir Kula
 • Barbara Noga
 • Martyna Obrębska
 • Karolina Rychcik
 • Paula Schabikowska
 • Michał Świtała
 • Piotr Wiśniewski