Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

     

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych

oraz

Olsztyński Oddział Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich

 
Uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału
w Jubileuszowej Konferencji Naukowej

„Problemy w inżynierii mechanicznej”

26 – 28 czerwca 2019 r.