Opłaty

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1 600 PLN Opłata obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, koszty organizacyjne, wyżywienia, imprez towarzyszących oraz dwóch noclegów w hotelu „HP Park” w Olsztynie.
Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olszyn
NIP- 739-30-33-097
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
92 1030 1218 0000 0000 9113 2567
tytułem: kod finansowy 16.880.009-500 oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji