Menu:

Uniwesytet Warmińsko- Mazurski

Adres:

Wydział
Prawa i Administracji ul. Warszawska 98
10-702 Olsztyn
tel.: +48 89 524 64 70

Witamy!!

Koło naukowe Prawa Konkurencji  i  Własności Intelektualnej IPR rozpoczęło swoją działalność w październiku 2009 roku  z  inicjatywy dr Marka Salamonowicza. Działa przy Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Działalność naukowa  dra M. Salamonowicza związana z prawem handlowym, a szczególnie tematyką własności intelektualnej znalazła odzwierciedlenie w zainteresowaniach studentów, co przyczyniło się do powstania koła naukowego.

Naukową opieką nad kołem zajmuje się również dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, która specjalizuje się w prawie prasowym.

Celem działalności naszego koła jest pogłębianie zainteresowań i wiedzy z zakresu prawa handlowego, a zwłaszcza prawa własności intelektualnej. Spotkania koła mają charakter dyskusyjny. Poruszamy tematykę spraw, dotyczących działalności m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Patentowego .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się  jakie będziesz miał prawa autorskie  do twojej  pracy magisterskiej i innych utworów , chcesz zgłębić wiedzę z zakresu prawa własności przemysłowej- znaki towarowe, patenty, logo -  to dołącz do nas, te koło jest właśnie dla CIEBIE!!!! Zapraszamy!!!