Legenda planu

TL – studia jednolite magisterskie: teologia
FK –  formacja kapłańska
SNR – specjalność nauczycielska w zakresie religii
TL-TL –  teologia
NR1 – studia pierwszego stopnia: nauki o rodzinie
MR – mediacja rodzinna
WRWD - wsparcie rodziny i wychowanie dziecka
NR2 – studia drugiego stopnia: nauki o rodzinie
MR – mediacja rodzinna
WRWD -  wsparcie rodziny i wychowanie dziecka
WDŻS –  wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie
DR – studia III stopnia