XVII Dni Interdyscyplinarne

„Między sacrum a profanum – święci w kulturze”

Termin: 7-9 listopada 2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii i Wydział Sztuki

 

 

 

Strona główna

 

Przesłanie konferencji

Rada programowa

Karta zgłoszenia

Kalendarium

Program konferencji

Kontakt

Komitet organizacyjny

 

 

Organizator

 

WT_logo_kolor.png

 

 

Partnerzy

 

 

WS_logo.png

 

 

Hosianum_logo.png

 

 

Elk_logo.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Terminy:

31 marca 2016 r.        – termin zgłoszenia udziału i tematu; zob. karta zgłoszenia

30 maja 2016 r.                      – termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. M. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Nr konta: 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567

7-9 listopada 2016 r.   – konferencja (program dostępny po 30 maja)

30 grudnia 2016 r.      – termin złożenia materiałów do druku

 

Opłata konferencyjna:

200 zł – normalna

150 zł – dla studentów i doktorantów

 

Noclegi (rezerwacja indywidualna), propozycje:

Hotel „Kur” (w pobliżu Wydziału Teologii) <http://www.hotelkur.pl/pl/hotel.html>

Hotel HP Park (przy wjeździe do Olsztyna od strony Warszawy) <http://olsztyn.hotelepark.pl/>

Fundacja ŻAK UWM <http://www.zak.olsztyn.pl/>

 

Publikacja:

Nadesłane materiały, w zależności od oceny eksperckiej oraz tematyki szczegółowej, będą kwalifikowane do czasopism wydziałowych oraz monografii.

 

Patronat honorowy

 

 

Arcybiskup Senior

Wojciech Ziemba

 

Arcybiskup Metropolita Warmiński

Józef Górzyński

 

Biskup Elbląski

Jacek Jezierski

 

Biskup Ełcki

Jerzy Mazur

 

Rektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Ryszard Górecki

 

 

 

 

 

Admin: kontakt

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-16