XVII Dni Interdyscyplinarne

„Miκdzy sacrum a profanum – œwiκci w kulturze”

Termin: 7-9 listopada 2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warmiρsko-Mazurski w Olsztynie, Wydzia³ Teologii i Wydzia³ Sztuki

 

 

 

Strona g³σwna

 

Przes³anie konferencji

Rada programowa

Karta zg³oszenia

Kalendarium

Program konferencji

Kontakt

Komitet organizacyjny

 

 

Organizator

 

WT_logo_kolor.png

 

 

Partnerzy

 

 

WS_logo.png

 

 

Hosianum_logo.png

 

 

Elk_logo.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zg³oszenia

XVII Dni Interdyscyplinarne

pt. Miκdzy sacrum a profanum – Œwiκci w kulturze

Data: 7-9 listopada 2016 (pn, wt, œr)

Miejsce: Uniwersytet Warmiρsko-Mazurski w Olsztynie

 

Kartκ zg³oszenia prosimy przes³aζ na adres e-mail: tdf@uwm.edu.pl

w terminie do 31 marca 2016 r.

 

 

1.       Imiκ i nazwisko:

…………………………………………………………………………………………………………

2.       Stopieρ/tytu³ naukowy:

…………………………………………………………………………………………………………

3.       Afiliacja:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4.       Adres s³uΏbowy:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5.       Adres korespondencyjny:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6.       E-mail:

…………………………………………………………………………………………………………

7.       Tel./tel.kom. :

…………………………………………………………………………………………………………

8.       Dane do faktury (nazwa instytucji, NIP, adres):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

9.       Temat prelekcji:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

10.   Abstrakt (objκtoœζ: ok. 100 wyrazσw): ………

 

Wersja pdf; docx

 

 

Patronat honorowy

 

 

Arcybiskup Senior

Wojciech Ziemba

 

Arcybiskup Metropolita Warmiρski

Jσzef Gσrzyρski

 

Biskup ElblΉski

Jacek Jezierski

 

Biskup E³cki

Jerzy Mazur

 

Rektor

Uniwersytetu Warmiρsko-Mazurskiego

Ryszard Gσrecki

 

 

 

 

 

Admin: kontakt

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-16