XVII Dni Interdyscyplinarne

„Między sacrum a profanum – święci w kulturze”

Termin: 7-9 listopada 2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii i Wydział Sztuki

 

 

 

Strona główna

 

Przesłanie konferencji

Rada programowa

Karta zgłoszenia

Kalendarium

Program konferencji

Kontakt

Komitet organizacyjny

 

 

Organizator

 

WT_logo_kolor.png

 

 

Partnerzy

 

 

WS_logo.png

 

 

Hosianum_logo.png

 

 

Elk_logo.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Organizator główny:

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie <www.uwm.edu.pl/wt>

Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej: <www.uwm.edu.pl/kdtif>

e-mail: tdf@uwm.edu.pl

adres: ul. Kard. St. Hozjusza 15; 11-041 Olsztyn

tel.: (89) 5239120

 

Partnerzy:

Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie <www.uwm.edu.pl.ws>

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie <www.hosianum.edu.pl>

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku <www.wsd.elk.pl>

Muzeum Archidiecezji Warmińskiej

 

 

Patronat honorowy

 

 

Arcybiskup Senior

Wojciech Ziemba

 

Arcybiskup Metropolita Warmiński

Józef Górzyński

 

Biskup Elbląski

Jacek Jezierski

 

Biskup Ełcki

Jerzy Mazur

 

Rektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Ryszard Górecki

 

 

 

 

 

Admin: kontakt

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-16