XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze

UWM w Olsztynie, 7-9 listopada 2016 r.

 

Poniedziałek, 7 listopada 2016 r.

 

 

Rozpoczęcie konferencji i powitanie – godz. 9:00

 

Sesja plenarna do godz. 11:00

 

O. prof. dr hab. Jacek Salij OP [Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie]: Kult świętych jako potwierdzenie jednoznacznego monoteizmu

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik [Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach]: Scientia sanctitati subalternata. Świętość w teologii jako kulturze wiary wg J. Ratzingera/Benedykta XVI

Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Kanoniczna droga do uznania heroiczności cnót

Ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ [Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie]: Czy praca w mediach może być drogą do świętości?

 

Przerwa, godz. 11:00-11:15

 

Obrady w sekcjach, godz. 11:15-16:00