XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze

UWM w Olsztynie, 7-9 listopada 2016 r.

 

Poniedziałek, 7 listopada 2016 r.

 

 

Sekcja: Wspólnotowy charakter świętości – sala 2

 

Sesja I, godz. 11:15-13:15

 

Prowadzi: Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW

Prelekcje:

Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Święta czy grzeszna? Kobieta w średniowieczu

Prof. dr hab. Anna Zellma [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: (Nie)kwestionowane granice decyzyjności pedagoga w kształtowaniu obrazu świętości wśród dzieci?

Dr hab. Jarosław Horowski [UMK w Toruniu]: Świętość a budowanie wspólnoty

Mgr lic. Jacek Rafał Szewczyk [Wydział Teologii KUL Jana Pawła II]: Święci w Kościele. Kim są? Jak ich czytać? Czemu służą? Refleksja zainspirowana myślą teologiczną Benedykta XVI

Ks. dr hab. Marek Żmudziński [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Święty Kościół grzeszników według papieża Franciszka

 

Przerwa, godz. 13:15-13:45

 

Sesja II, godz. 13:45-16:00

 

Prowadzi: Dr hab. Jarosław Horowski

Prelekcje:

Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW [Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie]: Święci czy herosi? Znaczenie wybitnych osobowości dla rozwoju kultury w interpretacji ks. Franciszka Sawickiego

Dr Aleksy Kucy [UMCS w Lublinie]: Koncept obrazu Bożego w ujęciu antropologii prawosławnej: patrystyka, hezychazm, teologia współczesna

Mgr, mgr Sergiusz Anoszko [UKSW w Warszawie]: Problematyka sacrum w nowych ruchach religijnych: koncepcja ośmiu dynamik w Kościele Scjentologicznym
Dr Stefan Pastuszewski [Bydgoska Szkoła Wyższa]: Święci prawosławni – łączą i dzielą 

Dr Maciej Samolej [Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi]: Camino de Santiago czyli miejsce św. Jakuba we współczesnej kulturze ludzi młodych ludzi, widziane z  perspektywy filologa, historyka, etyka, bibliotekarza, pisarza. Po prostu pielgrzyma

 

Msza św. i koncert w Bazylice katedralnej, godz. 19