XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze

UWM w Olsztynie, 7-9 listopada 2016 r.

 

Poniedziałek, 7 listopada 2016 r.

 

 

Sekcja: Szkice hagiograficzne – sala 6

 

Sesja I, godz. 11:15-13:15

 

Prowadzi: O. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD

Prelekcje:

Dr Zbigniew T. Szmurło [Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu]: Ormiańscy święci – ich wkład w tworzenie narodowej tożsamości i kultury

Dr Grzegorz Wodziński [Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie]: Święci Pańscy w liturgii Kościoła Ewangelicko-reformowanego w Polsce w XVI-XVII w.

S. dr Bożena Leszczyńska OCV [Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie]: Mądrość krzyża. Święci patronowie ojczyzny w twórczości ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852)

Mgr Damian Szweda [Instytut Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie]: Najczęściej spotykani święci patronowie na terenie państwa Zakonu Niemieckiego w czasach Ulryka von Jungingen

Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM [Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie]: Warmińscy patronowie w potrydenckiej kulturze chłopskiej

 

Przerwa, godz. 13:15-13:45

 

Sesja II, godz. 13:45-16:00

 

Prowadzi: Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Prelekcje:

Mgr Dominic Sheridan [Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG]: Saint Mary Mackillop – A Saint for the Vast Horizon

Dr hab. Krzysztof Kowalik, prof. PO [Politechnika Opolska]: Życie i działalność bł. Marii Luizy Merkert z Nysy w religijnym i kulturowym dorobku miasta i regionu

Ks. mgr Grzegorz Oleksik [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Osoba Sługi Bożego Stanisława Kardynała Hozjusza

Ks. dr hab. Jan Nowak [Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie]: Historia życia niezłomnego Pasterza ks. W. Bukowińskiego

Dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD [Kraków]: „Złączyła ich miłość Boga, Ojczyzny i bliźnich” – Święci przyjaciele Rafał Kalinowski i Albert Chmielowski

Dr Iwona Gosik-Kapelińska [Uniwersytet Warszawski]: Literacki wizerunek świętego Kazimierza Jagiellończyka

 

Msza św. i koncert w Bazylice katedralnej, godz. 19