XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze

UWM w Olsztynie, 7-9 listopada 2016 r.

 

Wtorek, 8 listopada 2016 r.

 

Sesja plenarna, godz. 9:00-11:00

 

Prof. dr hab. Urszula Mazurczak [Instytut Historii Sztuki KUL Jana Pawła II]: Odzienie – ubiór czy szata, skromność czy bogactwo materialnego przepychu  w scenach Pasji Chrystusa i hagiografii. Wybrane przykłady malarstwa XV wieku

Prof. dr hab. Zenona Rondomańska [Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy]: O zapomnianych świętych w pieśniach

Dr Agnieszka Jezierska-Wiśniewska [Instytut Germanistyki UW]: Obraz matki w literaturze niemieckiej

 

 

Godz. 10:30 – Prezentacja wystawy pt. ŚWIATŁEM MALOWANE. Witraże w kościołach warmińskich w fotografii studentów Instytutu Sztuk Pięknych

 

Przerwa, godz. 11:00-11:15

 

Obrady w sekcjach godz. 11:15-18:00