XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze

UWM w Olsztynie, 7-9 listopada 2016 r.

 

Wrotek, 8 listopada 2016 r.

Sekcja: Literacka i literaturoznawcza perspektywa sacrum w kulturze – sala 2

 

Sesja I, godz. 11:15-13:15

 

Prowadzi: Prof. dr hab. Zenona Rondomańska

Prelekcje:

Dr Marta M. Kacprzak [Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, UW]: Św. Teresa od Jezusa w XIX-wiecznej kulturze polskiej. Wokół publikacji terezjańskich (edycji pism Świętej, żywotów, nowenn, litanii, pieśni) i ich roli w życiu Polaków XIX wieku

Mgr Katarzyna Zwieczorowska [Uniwersytet w Białymstoku]: Prostym językiem o mistycznym zjednoczeniu z Bogiem – literackie obrazowanie w Twierdzy wewnętrznej św. Teresy z Ávili

Dr Joanna Lekan-Mrzewka [Katedra Literatury Modernizmu, KUL Jana Pawła II]: Galeria postaci świętych w wydawnictwach lwowskiej Macierzy Polskiej”

Mgr Łukasz Krzyszczuk [Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego]: Ciceronianus es, non Christianus” (Ep. XXII 30). Stosunek św. Hieronima do literatury antycznej na przykładzie jego pracy translatorskiej

Mgr Anna Komendzińska [Instytut Filologii Polskiej i Klasycznej UAM]: O Józefie! – Czego chcecie? Józef „stary” w dawnych kolędach i pastorałkach. Święty – nieświęty

 

Przerwa, godz. 13:15-13:45

 

Sesja II, godz. 13:45-15:45

 

Prowadzi: Dr hab. Marta Kowalczyk

Prelekcje:

Dr Zoja Kuca [Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, UMCS w Lublinie]: Sacrum i profanum w literaturze emigrantów rosyjskich „I fali” (B. Zajcew i I. Szmielow)

Dr Magdalena Łaguna [Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie]: Pomiędzy ziemią a niebem. O przestrzeniach sacrum w cyklu lirycznym Marii Konopnickiej „Madonna”

Mgr Małgorzata Wojtowicz [Uniwersytet w Białymstoku]: Postać św. Anny – matki Maryi w najdawniejszej literaturze polskiej

Dr Marta Łukaszewicz [Instytut Rusycystyki UW]: „Nieświęci święci” archimandryty Tichona (Szewkunowa): reinterpretacja świętości we współczesnej literaturze rosyjskiej

Mgr Katarzyna Wasińczuk [KUL Jana Pawła II]: Nieświęci” święci. O kategorii świętości w prozie Ludmiły Ulickiej („Daniel Stein, tłumacz”, „Przypadek doktora Kukockiego”)

 

Przerwa, godz. 15:45-16:00

 

Sesja III, godz. 16:00-18:00

 

Prowadzi: Dr Magdalena Łaguna

Prelekcje:

Mgr Katarzyna Kuchowicz [Wydział Polonistyki UJ w Krakowie]: Święty Oślowski i inni. Literacki obraz górnośląskiej religijności

Ks. dr Marek Jodkowski [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Święci piórem sportretowani. Refleksje na temat warmińskiej twórczości pisarskiej o. Ludwiga Barbiana SVD (1901-1978)

Dr hab. Marta Kowalczyk [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Wszyscy święci w wizjach wybranych mistyczek średniowiecznych

Dr Piotr Koprowski [Instytut Historii, Uniwersytet Gdański]: Jezus z Nazaretu, św. Paweł i początki chrześcijaństwa w interpretacji Ignacego Radlińskiego