XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze

UWM w Olsztynie, 7-9 listopada 2016 r.

 

Wrotek, 8 listopada 2016 r.

Sekcja: Artystyczna perspektywa i społeczny wymiar sacrum w kulturze – sala 6

Sesja I, godz. 11:15-13:15

 

Prowadzi: Prof. dr hab. Urszula Mazurczak

Prelekcje:

Dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska [Wydział Sztuki UWM w Olsztynie]: Ikona jako obiekt kultu i dzieło sztuki

Mgr Sabina Anna Kostecka [Wydział Sztuki i Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Motyw osoby duchownej w malarstwie polskim

Mgr Anna Kornelia Jędrzejewska [Muzeum Toruńskiego Piernika – Muzeum Okręgowe w Toruniu]: Wizerunki świętych na dawnych formach piernikarskich

Dr Małgorzata Burta [UKSW w Warszawie]: Święci z dziewiętnastowiecznych ołtarzyków

 

Przerwa, godz. 13:15-13:45

 

Sesja II, godz. 13:45-15:45

 

Prowadzi: Dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

Prelekcje:

Dr Monika Kulesza [Katedra Literatury i Modernizmu, KUL Jana Pawła II]: Święta Marcelina Darowska a sztuki plastyczne

Dr Jowita Jagla [Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku] i ks. dr Jacek Maciej Wojtkowski [Muzeum Pomnika Historii – „Frombork Zespół katedralny”]: Ikonosfera świętych i błogosławionych w sanktuarium w Licheniu

Dr Barbara Maria Gawęcka [Katedra Historii Sztuki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]: Ikonografia św. Emeryka

Dr Maria Piechocka-Kłos [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Święci w heraldyce

 

Przerwa, godz. 15:45-16:00

 

Sesja III, godz. 16:00-18:00

 

Prowadzi: Ks. dr Paweł Rabczyński

Prelekcje:

Dr Sylwia Górzna [Akademia Pomorska w Słupsku]: Inkulturacja w nauczaniu papieża Jana Pawła II i w dokumentach Kurii Rzymskiej

Mgr Magdalena Kolańska [Wydział Pedagogiki Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Psychologii i Socjologii KUL Jana Pawła II]: Jakie miejsce w kulturze zajmują święci?

Dr Paweł Maciąg [ASP w Katowicach]: Sacrum przesłaniające profanum według Marka Ivana Rupnika

Mgr Ewa Garstka [UKSW w Warszawie]: Święta Hildegarda z Bingen dietetyczką celebrytów czyli o recepcji XII-wiecznej medycyny holistycznej we współczesnym świecie. Konteksty socjologiczne

Dr Izabela Wyszowska [Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu], dr inż. Tadeusz Jędrysiak [Fundacja OKO-LICE Kultury, Zblewo (na Kociewiu)]: Sanktuaria świętych w perspektywie turystyki pielgrzymkowej