XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze

UWM w Olsztynie, 7-9 listopada 2016 r.

 

Środa, 9 listopada 2016 r.

 

Sesja plenarna, godz. 9:00-11:00

 

Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT [Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu]: Święta matka w Biblii i kulturach starożytnych

Ks. prof. dr hab. Marek Pyc [Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu]: Posłuszeństwo Chrystusa w pismach Hansa Ursa von Balthasara

O. prof. dr hab. S.C. Napiórkowski OFM [KUL Jana Pawła II]: Święci w kulcie? Tak! Ale jak?

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk [UWM w Olsztynie, OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie]: Święty Jakub – patron Olsztyna

 

 

Przerwa, godz. 11:00-11:15

 

Obrady w sekcjach od godz. 11:15-16:00

Podsumowanie obrad konferencyjnych i zakończenie, godz. 16 – sala 2