XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze

UWM w Olsztynie, 7-9 listopada 2016 r.

 

Środa, 9 listopada 2016 r.

 

 

Sekcja: Hagiograficzna przestrzeń kultury – sala 2

 

Sesja I, godz. 11:15-13:15

 

Prowadzi: Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT

Prelekcje:

Prof. dr hab. Artur Milian [Wydział Sztuki UWM w Olsztynie]: Teologia ludzkiego myślenia

Mgr Magdalena Garnczarska [Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego]: Wzorzec świętości zaprezentowany w „Historii budującej o Barlaamie i Jozafacie” i jego recepcja w kręgu kultury bizantyńskiej

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz [Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie]: Wszyscy Święci (kanonizowani i niekanonizowani) w Kościele i kulturze

Ks. dr Przemysław Nowak [Diecezja Ratyzbońska, Niemcy]: Bavaria sancta. Obecność wybranych świętych Bawarii we współczesnym społeczeństwie Bawarii

Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW [Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie]: Święta Matka Teresa z Kalkuty w sieci miłosierdzia

Mgr Dorota Lekka [UKSW w Warszawie]: Święci w kulturze i kulcie chrześcijańskim. Analiza teologicznych aspektów sztuki baroku na przykładzie obrazów św. Jerzego, św. Katarzyny i św. Antoniego Padewskiego

 

Przerwa, godz. 13:15-13:45

 

Sesja II, godz. 13:45-16:00

 

Prowadzi: Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Prelekcje:

Ks. dr hab. Henryk Nadrowski MIC [Poznań]: Święte, święty, święto

Ks. mgr Krzysztof Ordziniak [Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie]: Święty Roch – patron codziennych trudnych spraw (analiza próśb i podziękowań nowennowych z Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie)

Dr Małgorzata Strzelec [Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]: Funkcje kultu Świętego Rocha w społeczności mikstackiej

Mgr Seweryn Pauch [Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]: Wybrane przejawy kultu św. Rocha na terenie byłej diecezji chełmińskiej

Mgr inż. Zbigniew Borkowski [Portal Świętego Jacka Odrowąża, www.jacek.iq.pl]: Popularność św. Jacka Odrowąża na świecie

Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: „Rycerz ewangelii” – św. Jacek Odrowąż jako patron dla współczesnych dzieł odnowy chrześcijańskiej

 

Podsumowanie obrad konferencyjnych i zakończenie, godz. 16 – sala 2