XVII Dni Interdyscyplinarne, pt. Między sacrum a profanum – Święci w kulturze

UWM w Olsztynie, 7-9 listopada 2016 r.

 

Środa, 9 listopada 2016 r.

 

 

Sekcja: Teologiczna, filozoficzna i kulturowa kwestia sacrum i profanum – sala 6

 

Sesja I, godz. 11:15-13:15

 

Prowadzi: Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny

Prelekcje:

Mgr lic. Anna Zajączkowska-Żyszkiewicz [Wydział Teologiczny, Uniwersytet Szczeciński]: Czym jest świętość Boga i człowieka, czym różnią się i w czym są podobni święci różnych epok?

Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UJPII [UP Jana Pawła II w Krakowie]: Czy nauka jest profanum dla teologii?

Ks. dr Paweł Rabczyński [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Historia sacra i historia profana. Szkic o teologii historii

O. dr Sergiusz R. Niziński [UAM w Poznaniu]: Sacrum odkryte w profanum – rola wiary. Perspektywa filozoficzna

Ks. dr Karol Jasiński [Wydział Teologii UWM w Olsztynie]: Sacrum i profanum w myśli M. Bubera

Mgr Wiesław Setlak [Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski]: Antropologia i historiozofia Aureliusza Augustyna. Kilka uwag o istocie myśli filozoficznej doktora Kościoła i jej kulturotwórczej mocy

 

Przerwa, godz. 13:15-13:45

 

Sesja II, godz. 13:45-16:00

 

Prowadzi: Ks. dr Karol Jasiński

Prelekcje:

Mgr Krzysztof Habdas [Biuro konsultingowe „KH” dr inż. Krystyna Habdas]: Nestinarstwo – szansą na potwierdzenie przyrodopoznawczego błędu ateizmu?

Dr Zbigniew Landowski [Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny]: „Nieświęci święci” w sufizmie. Kult mistrzów  sufickich

Mgr Magdalena Pelc [Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku]: Od świętego do idola... czyli jak przedstawiani są niezwykli ludzie Kościoła w popkulturze

Ks. dr hab. Dariusz Pater [Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie]: Odzyskanie zdrowia jako proces integralny w myśli Hildegardy z Bingen

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny [Olsztyn-Gietrzwałd]: Sacrum i profanum na przykładzie ewangelickich kościołów jubileuszowych w byłych Prusach Wschodnich

Ks. dr Józef Kożuchowski [Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu]: Stawanie się świętym: stanowisko Hansa Eduardo Hengstenberga

 

Podsumowanie obrad konferencyjnych i zakończenie, godz. 16 – sala 2