XVII Dni Interdyscyplinarne

„Między sacrum a profanum – święci w kulturze”

Termin: 7-9 listopada 2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii i Wydział Sztuki

 

 

 

Strona główna

 

Przesłanie konferencji

Rada programowa

Karta zgłoszenia

Kalendarium

Program konferencji

Kontakt

Komitet organizacyjny

 

 

Organizator

 

WT_logo_kolor.png

 

 

Partnerzy

 

 

WS_logo.png

 

 

Hosianum_logo.png

 

 

Elk_logo.png

 

 

 

 

Rada programowa

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. dr hab. Benedykt Błoński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM w Gdańsku (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Krystyna Czuba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

O. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas OFMConv. (Kongregacja ds. Kanonizacyjnych, Watykan)

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. dr hab. Urszula Mazurczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Warmiński w Olsztynie)

Ks. prof. dr hab. Marek Pyc (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski)

 

 

Patronat honorowy

 

 

Arcybiskup Senior

Wojciech Ziemba

 

Arcybiskup Metropolita Warmiński

Józef Górzyński

 

Biskup Elbląski

Jacek Jezierski

 

Biskup Ełcki

Jerzy Mazur

 

Rektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Ryszard Górecki

 

 

 

 

 

 

Admin: kontakt

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-16