XVIII Dni Interdyscyplinarne

„Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo”

Termin: 12-13 czerwca 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15

EN  /  PL  / UA

 

 

Strona główna

 

Przesłanie konferencji

Rada programowa

Karta zgłoszenia

Kalendarium

Program konferencji

Kontakt

Komitet organizacyjny

 

 

Organizator

 

WT_logo_kolor.png

 

 

Współorganizator

 

 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina jest jedną z najstarszych instytucji stanowiących naturalną grupę społeczną, spotykaną we wszystkich epokach i kulturach. Jest to wspólnota jedyna w swoim rodzaju, oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny, nie dająca się zastąpić żadnymi innymi związkami interpersonalnymi. W niej człowiek przychodzi na świat. Ona jest najważniejszą przestrzenią rozwoju człowieczeństwa. Członkowie rodziny stanowią fundament socjalizacji osoby ludzkiej. Zdrowa rodzina jest fundamentem bezpiecznego społeczeństwa.

Wobec wielu dylematów familiologicznych pojawiających się na styku teorii i praktyki, które dotyczą obrony i promocji wartości rodzinnych, umacniania tożsamości narodowej, wychowania patriotycznego i tworzenia bezpiecznego społeczeństwa istnieje potrzeba głębszej refleksji i dyskusji interdyscyplinarnej. XVIII Dni Interdyscyplinarne są zaplanowane jako forum do dyskusji na temat rodziny, narodu i bezpieczeństwa.

Do udziału w dyskusji zapraszamy specjalistów prezentujących zagadnienie rodziny, narodu i bezpieczeństwa w perspektywie historycznej, prawnej, społecznej, politologicznej i teologicznej.

Pytania inicjujące dyskusję:

-      Na czym polega etos rodziny? Od czego zależy? Jaka jest hierarchia wartości prorodzinnych?

-      Jaka jest rola rodziny w budowaniu tożsamości narodowej?

-      Jaka jest rola mass mediów w budowaniu tożsamości narodowej?

-      Na czym polega prorodzinna i proobronna działalność Kościoła?

-      Jaka jest rola państwa, samorządów lokalnych, instytucji i organizacji państwowych i pozarządowych w realizacji celów prorodzinnych i patriotycznych?

-      Jaki jest wizerunek rodziny i narodu w treściach kształcenia na wszystkich poziomach edukacji?

-      Jak wygląda i jaka powinna być polityka prorodzinna i proobronna państwa?

-      Jakie są modele wychowania patriotycznego?

W ramach XVIII Dni Interdyscyplinarnych przewidziane jest międzynarodowe sympozjum na temat Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo w źródłach i refleksji naukowej”. Prelegenci zaprezentują stan badań w odniesieniu do dyskutowanych kwestii. W ten sposób uczestnicy Dni zostaną wprowadzeni do czynnego udziału w seminarium naukowym przeznaczonym na dyskusję interdyscyplinarną, mającą na celu wypracowanie nowych kierunków i perspektyw badawczych i prakseologicznych.

Tematem interdyscyplinarnego seminarium naukowego jest: Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo rzeczywistość i możliwości praktyczne”. Będzie ono stanowiło forum dla badaczy młodych jak i doświadczonych, aktualnie zajmujących się kwestiami rodziny, narodu i bezpieczeństwa oraz pragnących podzielić się wnioskami z własnych badań, przede wszystkim dotyczących dylematów związanych z korelacją teorii i praktyki.

 

 

 

 

 

Patronat medialny:

 

 

        

 

 

 

 

Patronat honorowy

 

 

 

Marszałek

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Metropolita Warmiński

Józef Górzyński

 

 

Komendant Wojewódzki Policji

w Olsztynie

 

Admin: kontakt

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-31