SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W KONGRESIE IKONA 2017 R.

W dniach 17-19 listopada 2017 r. reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki UWM oraz doktoranci z Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej wzięli udział w I Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu #Ikona, który odbył się w Warszawie, w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej #UniwersytetuWarszawskiego oraz na #AkademiiSztukPięknych.

Sprawozdanie