NADANIE UPRAWNIEŃ BIEGŁYM POLICYJNYM

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyła się w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji uroczystość nadania uprawnień na biegłych, które otrzymało 23 kandydatów z 10 specjalności. W ceremonii, oprócz adeptów kryminalistyki, udział wziął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, kierownictwo CLKP z dyrektorem insp. dr n. med. Radosławem Juźwiakiem na czele, kierownicy zakładów CLKP oraz naczelnicy Laboratoriów Kryminalistycznych KWP/KSP. Wykład okolicznościowy pt. Meandry rozwoju „złotych” standardów identyfikacji człowieka wygłosił zaproszony na tę uroczystość kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM. Więcej informacji na stronie: http://clk.policja.pl/