Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Drugie Prokopijowskie czytania: Konstytucja i progres społeczny”

Szanowni Państwo! Instytut Prawa Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego imienia I. Kanta w dniach 6-8 grudnia 2018 r. organizuje Międzynarodową Konferencję Naukowo-Praktyczną pt. „Drugie Prokopijowskie czytania: Konstytucja i progres społeczny” dedykowaną 100. rocznicy Konstytucji R.S.F.R.R. 1918 r. oraz 25-leciu Konstytucji Federacji Rosyjskiej 1993 r. Tematyka konferencji obejmuje problemy ewolucji konstytucji oraz idei konstytucyjnych, instytucji publicznych, państwowych, prawnych (musi być wątek konstytucyjny), rozwoju społecznego. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 listopada. Język konferencji – rosyjski. Organizatorzy planują wydanie monografii pokonferencyjnej (w języku rosyjskim). Udział w konferencji oraz w monografii bezpłatny. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do dr hab. D. Solodova.