Artykuł Pana Profesora Jarosława Moszczyńskiego w renomowanym czasopiśmie kryminalistycznym!

Umieszczamy link do artykułu Pana profesora J. Moszczyńskiego pt. The multi-individuality of handwriting, który właśnie ukazał się w Forensic Science International (renomowany periodyk kryminalistyczny). Dostęp jest bezpłatny przez 50 dni (!).
https://authors.elsevier.com/a/1YKgg1MCG0IBOC