VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”

W dniach 9-10 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A., pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. O „kamieniach milowych” policyjnej kryminalistyki mówili byli członkowie kadry kierowniczej CLKP: dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM oraz dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM.

Ze sprawozdaniem z Konferencji można zapoznać się http://clkp.policja.pl/clk/aktualnosci/173489,VI-Miedzynarodowa-Konferencja-Naukowa-Miejsce-Zdarzenia.html