Informacje ogólne

 

 

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki powstało w 2011 r. z inicjatywy studentów bezpieczeństwa wewnętrznego. Pierwszym Prezesem Koła był mgr Jarosław Rybak, w kolejnych latach tę funkcję pełnili mgr Patryk Pełszyk, mgr Katarzyna Karwowska (Hebda), zaś Opiekunem niezmiennie jest dr hab. Denis Solodov, prof. UWM. Od początku swej działalności Koło podjęło wiele inicjatyw mających na celu promowanie kryminalistyki, a także osiągnęło kilka sukcesów.

Najważniejsze inicjatywy SKN Kryminalistyki to:

  • Współorganizacja warsztatów „DNA – Encyklopedia życia” – pokaz ujawniania śladów daktyloskopijnych, 15 IV 2014 r.;
  • Udział w organizacji „Nocy Biologów” na UWM – przeprowadzenie warsztatów z daktyloskopii, 18 XII 2014 r.;
  • Współorganizacja „Dni Nauki” – warsztaty na temat śladów daktyloskopijnych i biologicznych, 26 IX 2014 r.;
  • Udział w organizacji warsztatów „DNA Encyklopedia życia” – współpraca z Naukowym Kołem Biotechnologów UWM, pokaz ujawniania śladów daktyloskopijnych, traseologicznych i biologicznych, oględziny miejsca zdarzenia, 17-18 IV 2015 r.;
  • Organizacja warsztatów daktyloskopijnych podczas 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji, 10 VI 2016 r.;
  • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminalistyczno-Medyczne aspekty procesu dowodzenia”, 21 IV 2017 r.;
  • Coroczna organizacja Konkursu Wiedzy z Kryminalistyki – we współpracy z Katedrą Kryminalistyki i Medycyny Sądowej WPiA UWM oraz Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym.

Sukcesy:

  • Zajęcie I miejsca w Konkursie na najlepszy studencki zespół oględzinowy, II Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 14-16 V 2014 r.;
  • Zajęcie III miejsca w Konkursie na najlepszy studencki zespół oględzinowy, IV Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 23-25 V 2016 r.;
  • Zajęcie I miejsca w Konkursie na najlepszy studencki zespół oględzinowy, V Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Kryminalistyczne, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 18-20 V 2017 r.

SKN Kryminalistyki organizuje ponadto spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki kryminalistycznej.

Prezes SKN: mgr Milena Powirska

Wice-Prezes: lic Adrianna Frąckiewicz

SKN na Facebooku: https://www.facebook.com/SKNKryminalistykiUWM/