dr Andrzej Gawliński, adiunkt

Prawnik, kryminalistyk i suicydolog. Dyrektor Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej (ckims.pl). Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Autor bloga naukowego – kryminalistyczny.pl.

Dorobek naukowy dra Gawlińskiego obejmuje kilkanaście publikacji z zakresu prawa, kryminalistyki i medycyny sądowej, w tym monografię „Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne” (namowa.pl).

Główne obszary badawcze:

– samobójstwa (m.in. zagadnienie samobójczej intencji, specyficzne formy samobójstwa, maskowanie i pozorowanie śmierci o charakterze gwałtownym);

– problematyka doprowadzenia człowieka do samobójstwa;

– cybersuicydologia;

– kryminalistyczna i sądowo-lekarska rekonstrukcja zdarzenia.

Konsultacje:

 

Kontakt: andrzej@kryminalistyczny.pl