Kierunki badań prowadzonych w Katedrze

 • Biologiczno-kryminalistyczne metody identyfikacji człowieka żywego, z zapisanych obrazów na zdjęciach i innych nośnikach oraz zwłok i szczątków ludzkich;
 • Doskonalenie metod identyfikacji genetycznej;
 • Systemy identyfikacji daktyloskopijnej, doskonalenie metodyki badań i wydolności AFIS;
 • Metody poszukiwania szczątków ludzkich i pochówków szkieletowych;
 • Optoelektroniczna wizualizacja śladów kryminalistycznych za pomocą luminescencji opóźnionej;
 • Wykorzystanie technik komputerowych i teleinformatyki w kryminalistyce;
 • Identyfikacja stanu czystości środowiska wodnego a obowiązujące przepisy prawne;
 • Ślady cyfrowe w postępowaniu sądowym;
 • Taktyka kryminalistyczna oraz taktyka obrony w postępowaniu karnym;
 • Metodyki prowadzenia spraw o poszczególne rodzaje przestępstw;
 • Ocena opinii biegłego w procesie karnym;
 • Etyka biegłego w postępowaniu sądowym; etyka odbiorcy ekspertyzy w stosunku do biegłego; etyka stowarzyszeń zawodowych biegłych.