Wymogi formalne/merytoryczne

Objętość: 50-80 str. nie wliczając (!!!) strony tytułowej, spisu treści, bibliografii oraz załączników

Struktura pracy:

 • strona tytułowa w języku polskim wzorzec
 • strona tytułowa w języku angielskim wzorzec
 • spis treści w języku polskim;
 • streszczenie w języku polskim;
 • streszczenie w języku angielskim;
 • wstęp – na 2-3 stronach, we wstępie trzeba opisać aktualność tematu, stan opracowania tematu w literaturze, cel i zakres pracy, metody badawcze +ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy;
 • rozdziały pracy,
 • zakończenie/podsumowanie – na 2-3 stronach (wnioski z pracy, możliwości rozwiązania zasygnalizowanych problemów),
 • bibliografia.

Wymogi edytorskie

 • format: A4,
 • czcionka: Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, (odsyłaczy – 10 pkt)
 • odstęp między wierszami: 0 pkt przed, 0 pkt po (!!!)
 • interlinia: 1,5 wiersza (!!!),
 • marginesy: górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm, lewy: 3,5 cm, prawy: 1,5 cm,
 • justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • każdy akapit rozpoczynać wcięciem,
 • wszystkie strony pracy są ponumerowane, numer u dołu strony.

Przypisy: link

Przykładowe tematy prac magisterskich