Przykładowe tematy

Przykładowe tematy prac magisterskich i dyplomowych

 1. Historia kryminalistyki
 2. Historia kryminalistyki w Polsce
 3. Identyfikacja kryminalistyczna
 4. Wersje kryminalistyczne
 5. Identyfikacja daktyloskopijna
 6. Identyfikacja genetyczna w procesie karnym
 7. Ślady traseologiczne w praktyce śledczej i sądowej
 8. Badania mechanoskopijne w kryminalistyce
 9. Kryminalistyczne badania broni palnej i amunicji
 10. Kryminalistyczne badania broni białej i śladów jej użycia
 11. Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
 12. Kryminalistyczna rekonstrukcja zdarzeń na podstawie śladów krwawych
 13. Cyberprzestępczość. Aspekty prawne i kryminologiczne
 14. Ślady cyfrowe w kryminalistyce i procesie karnym
 15. Przestępstwa w Sieci Internet. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne
 16. Badania techniczne dokumentów
 17. Kryminalistyczne badania pisma ręcznego i podpisów
 18. Kryminalistyczne badania znaków pieniężnych
 19. Kryminalistyczne badania włosów ludzkich
 20. Ocena opinii biegłego w postępowaniu karnym. Standardy i kryteria.
 21. Ślady pamięciowe w kryminalistyce
 22. Przyznanie się do winy w postępowaniu karnym – aspekty prawne i kryminalistyczne
 23. Taktyka przesłuchania świadka
 24. Taktyka przesłuchania pokrzywdzonego
 25. Taktyka przesłuchania podejrzanego
 26. Taktyka przeprowadzenia konfrontacji
 27. Przesłuchanie sądowe w postępowaniu karnym. Organizacja i taktyka.
 28. Taktyka okazania
 29. Taktyka eksperymentu procesowego
 30. Taktyka przeszukania
 31. Czynności operacyjno-rozpoznawcze Policji – aspekty prawne i organizacyjno-taktyczne
 32. Dowody cyfrowe w postępowaniu karnym
 33. Oględziny miejsca zdarzenia
 34. Oględziny zwłok na miejscu zdarzenia
 35. Identyfikacja nieznanych zwłok
 36. Oględziny w sprawach o zabójstwo
 37. Oględziny miejsca wypadku drogowego
 38. Metodyka prowadzenia spraw o przestępstwo zabójstwa
 39. Metodyka prowadzenia spraw o przestępstwo zgwałcenia
 40. Metodyka prowadzenia spraw o przestępstwo oszustwa
 41. Metodyka prowadzenia spraw o przestępstwo kradzieży
 42. Profilowanie kryminalistyczne
 43. Metodyka prowadzenia spraw o zabójstwa seryjne na tle seksualnym
 44. Przesłuchanie osoby nieletniej
 45. Ujawnienie i zabezpieczanie śladów linii papilarnych
 46. Badania wariograficzne w postępowaniu karnym
 47. Ekspertyza osmologiczna
 48. Identyfikacja otoskopijna w kryminalistyce
 49. Identyfikacja helioskopijna w kryminalistyce
 50. Identyfikacja odontoskopijna w kryminalistyce
 51. Kryminalistyczne badania włókien
 52. Kryminalistyczne bazy danych
 53. Błędy biegłych w procesie karnym. Przyczyny i metody zapobiegania (wg. prof. J. Wójcikiewicza i in.)
 54. Ocena zeznań i wyjaśnień w procesie karnym
 55. Organizacja i taktyka czynności operacyjno-rozpoznawczych
 56. Etyka biegłego w postępowaniu karnym
 57. Analiza kryminalna
 58. Psychologia zeznań świadka
 59. Hipnoza w procesie karnym
 60. Fotografia kryminalistyczna
 61. Antropometryczne metody identyfikacji człowieka
 62. Portret pamięciowy
 63. Kryminalistyczne badania pozostałości po wystrzale z broni palnej (GSR)
 64. Kryminalistyczne badania fizykochemiczne
 65. Ekspertyza pisma ręcznego
 66. Ekspertyza fonoskopijna
 67. Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego
 68. Metodyka prowadzenia spraw karnych o przestępstwa rozbójnicze
 69. Metodyka prowadzenia spraw karnych o przestępstwa bojki i pobicia
 70. Kryminalistyczne badanie alibi
 71. Obrońca w polskim postępowaniu karnym
 72. Przesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym
 73. Upozorowanie przestępstw
 74. Przeszukanie systemu teleinformatycznego. Aspekty prawne i kryminalistyczne
 75. Eksperyment w praktyce kryminalistycznej (dot. eksperymentu procesowego, czynności eksperymentalnych w ramach oględzin miejsca zdarzenia, eksperymentu w ramach ekspertyzy kryminalistycznej)
 76. Poszukiwanie osób zaginionych
 77. Monitoring wizyjny. Aspekty prawne i kryminalistyczne
 78. Stosowanie dopingu w sporcie. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne
 79. Przestępstwa przeciwko środowisku przyrodniczemu. Aspekty prawne i kryminalistyczne
 80. Wyjaśnienia podejrzanego (oskarżonego). Aspekty procesowe i kryminalistyczne
 81. Terroryzm lotniczy
 82. Kryminalistyczne badania incydentów i wypadków lotniczych
 83. Badania przesiewowe DNA. Aspekty prawne i kryminalistyczne
 84. Kontrola operacyjna
 85. Oględziny miejsca pożaru
 86. Przestępstwa korupcyjne. Zagadnienia prawne i kryminalistyczne
 87. Przestępstwa drogowe. Zagadnienia prawne i kryminalistyczne
 88. Kryminalistyczne badanie miejsca wypadku drogowego
 89. Handel ludźmi
 90. Pedofilia i pornografia dziecięca. Zagadnienia prawne i kryminologiczne
 91. Zgwałcenie. Podstawy metodyki ścigania
 92. Samobójstwa. Aspekty kryminologiczne i kryminalistyczne
 93. Pranie pieniędzy. Zagadnienia prawne i kryminologiczne.
 94. Bezpieczeństwo imprez masowych
 95. Przestępstwa narkotykowe
 96. Przestępstwo stalkingu
 97. Przestępstwo znęcania
 98. Przestępstwo kradzieży zwykłej
 99. Przestępstwo kradzieży z włamaniem
 100. Przestępczość „białych kołnierzyków”
 101. Eksperyment rzeczoznawczy
 102. Wtórny transfer DNA (wg m.in. prof. J. Wójcikiewicza)
 103. Wtórny transfer włókien
 104. Prowokacja w praktyce działania Policji i służb specjalnych
 105. Zakup kontrolowany w praktyce działania Policji i służb specjalnych
 106. Tajny agent policji
 107. Kryminalistyczne badania materiałów i urządzeń wybuchowych
 108. Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne
 109. Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne
 110. Modus operandi sprawcy
 111. Anonim – aspekty prawne i kryminalistyczne