dr hab. n. med. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM

Dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, profesor UWM r. w Katedrze Kryminalistyki i Medycyny Sądowej WPiA UWM w Olsztynie jest zatrudniony od 25.02.2002. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z kryminalistyki, medycyny sadowej  i prawa medycznego .Jest promotorem wielu prac dyplomowych. Jest autorem i współautorem ponad 110 prac opublikowanych w czasopismach naukowych w tym w znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). Jest autorem lub współautorem 53 streszczeń opublikowanych w materiałach zjazdowych, w tym 36 streszczeń przedstawionych na konferencjach i zjazdach międzynarodowych. Jest redaktorem, autorem i współautorem 8 podręczników i skryptów. Aktywnie uczestniczy w projektach badawczych realizowanych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. Wielokrotnie nagradzany nagrodami J.M. Rektora UWM jak również JM. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nagrodami indywidualnymi i zespołowymi za osiągnięcia naukowe. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 września 2009 za działalność naukową i dydaktyczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest członkiem towarzystwach naukowych: International Society for Forensic Genetics, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Weterynaryjnej.

Główne kierunki badań naukowych:

  • metody identyfikacji człowieka, NN zwłok i szczątków ludzkich;
  • medyczno sądowe i kryminalistyczne aspekty przestępstw na tle seksualnym;
  • błąd medyczny;
  • system zarządzania w laboratoriach badawczych.

Z dorobkiem naukowym Pana Profesora można zapoznać się na stronie Biblioteki http://bu.uwm.edu.pl/pl/uslugi/bibliografia-publikacji-pracownikow-uwm