dr Wojciech Kasprzak, adiunkt

Prawnik, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UWM, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki i Medycyny Sądowej UWM. Wyróżniony w 2014 r. nagrodą im. Prof. Tadeusza Hanauska, ustanowioną przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Uniwersytet Warszawski. Stopień doktora nauk prawnych – nadany w 2015r., przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie pracy „Ślady cyfrowe. Studium prawno – kryminalistyczne”. W swoich opracowaniach łączy zainteresowania prawem i kryminalistyką z osiągnięciami współczesnej informatyki.

 

Dorobek naukowy dr Wojciecha A. Kasprzaka