Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Okres obowiązywania umowy od 19/09/2022 do 18/09/2023

Podmiot realizujący umowę: Konsorcjum pod nazwą KORTOWSKI ZESPÓŁ TŁUMACZY NAUKOWO-TECHNICZNYCH, ul. Reja 2/4, lok. 1, 10-565 Olsztyn

Dane kontaktowe:
Konsorcjum po nazwą KORTOWSKI ZESPÓŁ TŁUMACZY NAUKOWO-TECHNICZNYCH w składzie:
OSCAR – Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Joanna Jensen – Lider Konsorcjum (tel. 89 533 88 35, 501491608,
e-mail: info@oscartrans.com.pl)
Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska (tel. 501 667 112, e-mail: aleksandra@supermedia.pl)
Firma Usługowa „MOLGA” Joanna Molga (tel. 694 535 065, e-mail: biuro@molga.olsztyn.pl)
Jolanta Idźkowska – Tłumaczenia i Nauka Języka Angielskiego (tel. 606 410 658, jolanta.idzkowska@poczta.onet.pl)
LAURA Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Mark Jensen (tel. 89 533 88 35, 501491608, e-mail: info@oscartrans.com.pl)

Dodatkowe informacje

Tłumaczenia lub weryfikacje wykonywane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zlecenie winno zawierać każdorazowo informacje niezbędne do prawidłowego tłumaczenia lub weryfikacji, a w szczególności: rodzaj tłumaczenia lub weryfikacji, tryb tłumaczenia lub weryfikacji, odmianę języka, język, w jakim będzie dokonane tłumaczenie lub weryfikacja, termin wykonania, adres dostarczenia, adres mailowy.

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy teksty do tłumaczenia lub weryfikacji w formie elektronicznej lub papierowej. Jeżeli Wykonawca w ciągu 24h nie potwierdził otrzymania zlecenia przesłanego za pomocą  poczty elektronicznej, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą telefonicznie w celu potwierdzenia przyjęcia przesłanego zlecenia.

Do kontaktów w sprawie umowy ze strony Wykonawcy upoważniona jest Pani Joanna Jensen, tel. 89 533 88 35 lub 501 491 608.

WAŻNE : Nastąpiło wydłużenie terminu obowiązywania umowy do 30.11.2023