Świadczenie usług w zakresie badań posiewu kału (nosicielstwo) do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Geoinżynierii oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Okres obowiązywania umowy od 12/04/2023 do 11/04/2024

Podmiot realizujący umowę: Diagnostyka Laboratoria Medyczne w Olsztynie.

  1. Świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia będzie realizowane przez Wykonawcę 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku.
  2. Student skierowany na badania osobiście dostarczy próbki do miejsca wyznaczonego przez Wykonawcę.
  3. Student skierowany na badania osobiście dokona odbioru wyników przeprowadzonych przez Wykonawcę badań.
Załączniki do zamówienia