Przewody otwierane po 30.09.2019 r.

Poniżej zamieszczono aktualne uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Rady Dyscypliny ekonomia i finanse dotyczące procedur w postępowaniu o nadawanie stopni i tytułu naukowego.

 

 1. Uchwała nr 53/2022 Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 28/2021 Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse z dnia 22 września 2021 roku w sprawie procedury przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 2. Uchwała nr 28/2021 Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse z dnia 22 września 2021 roku w sprawie procedury przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wraz z załącznikiem.
 3. Uchwała nr 20/2021 Rady Dyscypliny z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia trybu przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w dyscyplinie ekonomia i finanse (otwartych do dnia 30.04.2019 r.) wraz z załącznikiem.
 4. Uchwała nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 552 Senatu UWM z dnia 20 września 2019 r. wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.).
 5. Uchwała nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 września 2019 r. wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 6. Uchwała nr 12/2020 Rady Dyscypliny z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie wymogów stawianych osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 7. Uchwała nr 24 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 553 Senatu UWM wraz z załącznikiem.
 8. Uchwała nr 23 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 552 Senatu UWM wraz z załącznikami: zał. 1, zał. 2, zał. 3.
 9. Uchwała nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 10. Uchwała nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 11. Uchwała nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 12. Uchwała nr 616 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 13. Uchwała nr 617 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.