Rady naukowe dyscyplin

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego powołał rady naukowe dyscyplin, które będą koordynowały badania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych.