Uprawnienia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Rady Dyscypliny ekonomia i finanse dotyczące procedur w postępowaniu o nadawanie stopni i tytułu naukowego.

  1. Uchwała nr 20/2021 Rady Dyscypliny z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia trybu przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w dyscyplinie ekonomia i finanse (otwartych do dnia 30.04.2019 r.) wraz z załącznikiem.
  2. Uchwała nr 12/2020 Rady Dyscypliny z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie wymogów stawianych osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  3. Uchwała nr 24 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 553 Senatu UWM wraz z załącznikiem.
  4. Uchwała nr 23 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 552 Senatu UWM wraz z załącznikami: zał. 1, zał. 2, zał. 3.
  5. Uchwała nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
  6. Uchwała nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  7. Uchwała nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
  8. Uchwała nr 616 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  9. Uchwała nr 617 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.