Науки про сім’ю, Теологія

Науки про сім’ю

 

Хочеш будувати щасливу власну сім’ю? Хочеш ефективно вирішувати проблеми власної сім’ї? Хочеш допомагати іншим творити якісне життя та вирішувати труднощі в їхніх сім’ях? Хочеш зробити свій внесок у формування прородинної політики нашого регіону і країни? Хочеш вміло використовувати доступні прородинні програми? Хочеш познайомитися і проводити час із людьми, для яких сімейні цінності мають ключове значення? Хочеш розвивати свою креативність і вміння співпраці з іншими людьми?

ТАК!!! 

Тоді: навчання на напрямі підготовки «Науки про сім’ю» саме для ТЕБЕ!

Збільш свої шанси побудувати щастя у власній сім’ї!

Здобудь компетенції, необхідні для праці в інституціях, які підтримують сім’ї у різних аспектах їхнього життя!


I. Науки про сім’ю – перший рівень вищої освіти, денна форма навчання

Перший рівень вищої освіти завершується здобуттям освітнього ступеня «ліценціат» (бакалавр)

Навчання триває 3 роки (6 семестрів).

Кваліфікації випускника:

- спеціалізація: сімейна медіація

- спеціалізація: сімейний коучинг та тьюторство

Студент дізнається про соціальні проблеми, пов’язані із сімейним життям, здобуває ґрунтовні знання в галузях, які є важливими для розпізнавання психологічних, педагогічних чи соціальних проблем, пов’язаних із функціонуванням сім’ї та сімейним життям. Готується до використання підтримуючих та профілактичних заходів, а також до ефективного вирішення труднощів, з яким стикаються сучасні сім’ї. Буде готовий ініціювати та підтримувати діяльність сімей, локальних громад, соціальних структур чи окремих інституцій у сфері творення, промоції та поширення культурних, мистецьких чи освітньо-виховних сімейних проектів. Буде здатний надавати підтримку сім’ям, а також окремим особам, які стикаються з труднощами, зокрема такими як: неправильно сформовані відносини між членами сім’ї, узалежнення, сімейні конфлікти, неповносправність, старість, хронічна або невиліковна хвороба. Залежно від обраної спеціалізації він отримує кваліфікацію, необхідну для роботи, наприклад, як сімейний асистент, порадник і консультант у подружніх чи сімейних пораднях, а також сімейний медіатор чи сімейний тренер і тьютор.

Випускник готовий розпочати навчання на другому рівні вищої освіти (магістратура). 

ІI. Науки про сім’ю – другий рівень вищої освіти, денна форма навчання

Другий рівень вищої освіти завершується здобуттям освітнього ступеня «магістр».

Навчання триває 2 роки (4 семестри).

Кваліфікації випускника:

- спеціалізація: сімейна медіація

- спеціалізація: діагностика конфліктів та реінтеграція сім'ї

 

Студент здобуває ґрунтовні знання у галузях, які є важливими для розпізнавання психологічних, педагогічних чи соціальних проблем, пов’язаних із функціонуванням сім’ї та сімейним життям. Готується до використання підтримуючих та профілактичних заходів, які реінтегрують сім’ю, а також до ефективного вирішення труднощів, з яким стикаються сучасні сім’ї. Залежно від обраної спеціалізації він отримує кваліфікацію, необхідну для роботи, наприклад, як сімейний асистент, порадник і консультант у подружніх чи сімейних пораднях, а також сімейний медіатор чи координатор сімей.

 

 

Теологія

Хочеш краще зрозуміти християнську традицію та думку? Хочеш у дусі Євангелія допомагати іншим у вирішенні життєвих проблем? Хочеш показати людям справжнє євангельське обличчя Церкви? Хочеш працювати вчителем релігії чи етики? Хочеш стати світським теологом? Дбаєш про християнську спадщину нашого регіону, країни та Європи? Хочеш зустрічатися і проводити час з людьми, для яких важливими є християнські цінності? Хочеш розвивати свою креативність і вміння співпрацювати з іншими людьми? 

ТАК!!!

Тоді: навчання на напрямі підготовки «Теологія» саме для ТЕБЕ!

Розвинь свою християнську свідомість! Здобудь компетенції необхідні для праці в церковних установах!

 

I. Теологія – перший і другий рівень вищої освіти, денна форма навчання, 10 сем.

Перший і другий рівень вищої освіти завершується здобуттям освітнього ступеня «магістр».

Навчання триває 5 років (10 семестрів).

Кваліфікації випускника:

- спеціалізація: викладання релігії

Випускник здобуває ґрунтовні теологічні знання. Під час навчання готується до діяльності, яка має на меті підтримувати Церкву у виконанні її завдань у світі. Випускник може виконувати адміністративну, організаційну чи виховну роботу в парафіяльних установах Польщі та на закордонних місіях. Він також готовий працювати у світських інституціях та центрах, які займаються культурно-освітньою діяльністю. Випускник також набуває вміння співпраці в колективах вихователів, які займаються інтелектуально-релігійною формацією дітей та молоді в громадських організаціях. Під час навчання випускник отримує педагогічну підготовку та здобуває кваліфікацію на посаду вчителя релігії та етики в дитячих садках, початкових та середніх школах.

Після закінчення випускник має право подати заяву на вступ до докторантури.

- спеціалізація: теологія

Випускник здобуває ґрунтовні теологічні знання. Під час навчання готується до діяльності, яка має на меті підтримувати Церкву у виконанні її завдань у світі. Крім того, випускник має теологічні в галузі біблістики, філософії, гуманітарних та соціальних наук, а також навички, необхідні для виконання різноманітних суспільних ролей.

Після закінчення випускник має право подати заяву на вступ до докторантури.