Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Georg i Maria Dietrich założyli fundację ich imienia w 1998 roku w Offenburgu/Niemcy. Celem Fundacji Georga i Marii Dietrichów jest wspieranie relacji między Niemcami i Polakami w wielu obszarach, w szczególności zaś na polu kultury, nauki, edukacji oraz spraw społecznych, co służy pojednaniu i porozumieniu między narodami.

Priorytetem Fundacji jest wspieranie takich instytucji jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, XII Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie, olsztyńskie szkoły średnie pielęgnujące partnerstwo ze szkołami w Offenburgu.

Od początku swojego istnienia Fundacja Georga i Marii Dietrichów wspiera działalność dydaktyczno-naukową olsztyńskiej germanistyki. Już w początkach działalności Katedry Filologii Germańskiej, jeszcze w strukturach Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Fundacja zapewniała wsparcie kadrowe. Zadbała o niemieckojęzyczne zasoby biblioteczne oraz o wyposażenie nowoczesnej pracowni komputerowej. Zapewniała studentom oraz pracownikom WSP udział w kursach języka niemieckiego w Offenburgu. Pracownikom germanistyki fundowała stypendia na pobyty naukowe w Niemczach oraz współfinansowała ich publikacje.

Fundacja Georga i Marii Dietrichów hojnie wsparła finansowo budowę Centrum Nauk Humanistycznych, nową siedzibę Wydziału Humanistycznego, a w nim Katedry Filologii Germańskiej.

Współpraca Katedry Języka Niemieckiego oraz Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych z Fundacją Georga i Marii Dietrichów jest nadal intensywna. Obecnie koncentruje się ona na następujących kwestiach:

  • finansowanie dwóch dorocznych nagród pieniężnych dla studentów za najlepsze prace dyplomowe napisane na filologii germańskiej,
  • współfinansowanie kursów języka niemieckiego w Offenburgu dla studentów I i II roku filologii germańskiej,
  • organizacja praktyki lub stażu studenckiego w Urzędzie Miasta Offenburg,
  • finansowanie projektów promujących naukę języka niemieckiego oraz studia filologii germańskiej wśród młodzieży szkolnej.


Plik:
Pobierz plik (1.jpg)1.jpg501 KB
Pobierz plik (2.jpg)2.jpg870 KB
Pobierz plik (3.jpg)3.jpg871 KB
Pobierz plik (4.jpg)4.jpg236 KB
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl